Tartu Tamme Gümnaasium

TTG kollektiiv käis õppeseminaril Võrus

TTG kollektiiv käis õppeseminaril Võrus

5.-6. jaanuaril 2017 toimus Võrus kooli kõigi töötajate koostööseminar. Tutvuti Võru Gümnaasiumiga, vahetati kogemusi Võru riigigümnaasiumi õpetajatega ja arutleti koos pedagoogiliste küsimuste üle. Koolitaja Martin Tiidelepp (TÜ Haridusuuendukeskus) rääkis eesmärgistamisest, valikutest, planeerimisest, reflektsioonist jpm õpetajatöös ning juhtis ja tagasisidestas rühmaarutelusid. Lisaks tutvus koolikollektiiv õpilaste IKT-pädevusmudeli ja vastavate näidetega (haridustehnoloog Tuuli Tomson) ning alustas oma töö planeerimist neile vastavalt.

Järgmisel päeval jätkus seminar Kubijal. Peamiseks arutelu ja otsustuste teemaks oli Tamme gümnaasiumi õppekava ja arengukava tegevuskavad. Selleks tehti koos mitmeid olulisi otsuseid edasiseks ja alustati sisulist tööd arengukava nn teemarühmades.

Õppeseminarid toimusid projekti „Tamme gümnaasiumi ühise muutumise rikastamine“ raames, seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Eesti riik SA Innove kaudu.

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine (projekt nr. 2014-2020.1.02.16- 0222)
Taotlusvoor: 1.2.1,1.2.2 ATV Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused – 20.04.2016-23.05.2016

Uudise edastas Urmas Tokko
Fotod: Urmas Tokko ja Triin Lingiene

Video sellest, kuidas me seenel käisime