Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja arengut toetava stipendiumi pälvis õpetaja Maarika Mõts

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja arengut toetava stipendiumi pälvis õpetaja Maarika Mõts

18.02.2022 toimunud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel kuulutas vilistlane Neinar Seli välja esimese Tamme gümnaasiumi töötaja arengu stipendiumi, mille pälvis inglise keele õpetaja ja 11. infotehnoloogiaklassi klassijuhataja Maarika Mõts.

Õpetaja arengut toetava stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi töötajat, et võimaldada tal laiendada oma teadmisi ja oskusi ning lisada jaksu. Stipendiumi juures on hästi oluline koostöö oma erialal toimekate vilistlaste, kooli koostööpartnerite ning kooli töötajate vahel. Selleks, et näha maailma, on oluline leida õige inimene, kes aitab vaadata. Stipendiumi esimene väljaandja on Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlane Neinar Seli.

Maarika on Tartu Tamme gümnaasiumis inglise keele õpetajana töötanud alates aastast 1994. Hetkel on ta tegemas karjääri (pool)pööret ja asunud tegelema lisaks inglise keelele ka kooli uurimis- ja praktiliste tööde juhendamise ning koordineerimisega.

Eelpoolmainitule lisaks soovib ta ennast kurssi viia majandus- ja ettevõtlusõppe teemadega. Eelmisel õppeaastal koostas Maarika kooli tehnoloogiasuuna õpilastele mõeldud majandus- ja ettevõtlusõppe suunakursuse, mida ka hetkel läbi viib.

Lisaks võtab Maarika osa Tartu Ärinõuandla Rahatarkuse mentorklubi tööst, juhendab õpilasfirmasid, läbisis Junior Achievement Eesti kaheosalise õpilasfirmade juhendajate koolituse, millega seoses kirjutas läbi terve õppeaasta enesereflektsiooni. Osaleb alustava juhendaja stardiabi õppepäevadel ning otsib aktiivselt majanduse, ettevõtluse ning õpilasfirmadega seotud koolitusi ja lugemisvara ning kuulab loenguid.

Stipendiumi planeerib Maarika kulutada tasulistele koolitustele ning õppekirjanduse ning –mängude soetamiseks.