Tartu Tamme Gümnaasium

Helve ja Ants Raik’i stipendiumi pälvis Reimond Ritson

Helve ja Ants Raik’i stipendiumi pälvis Reimond Ritson

18.02.2022 toimunud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel kuulutas vilistlane Margus Sarap välja Helve ja Ants Raik’i stipendiumi, mille pälvis 12. loodusklassi õpilane Reimond Ritson.

Stipendium toetab õpilasi, kellel on silmapaistev huvi geograafia, keskkonna ning looduse tundmise vastu.

Reimond on olnud väga innukas ja huvitatud bioloogia valdkonnas õppija. Kõigil kolmel gümnaasiumiaastal on edukalt esinenud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus, viimati aga nii edukalt, et pääses lõppvooru (mida meie õpilaste puhul kahjuks siiani harva juhtunud on)  – üldjärjestuses Tartus 7.-9. koht (12.kl 5.-6.k), mõlemal juhul kohe HTG parimate järel.

Reimond teeb selleks palju ja rõõmuga iseseisvat tööd (sh inglisekeelsete teadusraamatute lugemine), heal meelel esineb kaasõpilastele sisulise ettekandega ning selgitab-küsib palju nn tavatundideski. Reimond on olnud ka innukas bioloogia praktikatel välitööde tegija – sh teiste abistaja  – ning tegeleb inseneeria ja tehnoloogiavaldkonnaga (robotid, 3D). Selle valdkonnaga oli seotud ka tema uurimistöö (11.kl) – Tensegrity Laud (puidutöötlemine, arhitektuur, ehitus; juh T. Liira).

Isiksusenagi on Reimond hakkaja, vastutulelik, ideederikas.

Reimond on gümnaasiumiaastatel olnud väga tubli ka geograafias, sh osalenud geograafia olümpiaadil.

Video sellest, kuidas me seenel käisime