Tartu Tamme Gümnaasium

Tampere sõpruskoolil külasVisiting counterpart in Tampere

Tampere sõpruskoolil külasVisiting counterpart in Tampere

31. oktoobrist 2. novembrini 2016 külastasid kuus õpilast ja viis õpetajat meie ammust sõpruskooli, Tampere Sammon Keskuslukio’t. Vanade ja uute sõprade kohtumine oli südantsoojendav, tegus ja huvitav. Tutvuti Tampere kooli meeskonnatöö (lõimitud õppe) nädala tegevustega, käidi õppetundides ja linnaekskursioonil, praktiseeriti soome ja inglise keelt ning peeti aru edasise koostöö üle. Eesti õpilased pakkusid külakostiks paar muusikalist etteastet sealse moodsa koolimaja aatriumis.

Maailma järjest keerukamaks ja mitmekesisemaks muutuvas olukorras on hea teha koostööd kultuuriliselt ja mõtteviisilt nii lähedaste inimestega. Tamme gümnaasiumi ja Messukylän Lukio (liidetud Sammon Keskuslukioga kümmekond aastat tagasi) vaheline koostöö on vanim siiani toimiv koostöö kahe riigi üldhariduskoolide vahel pärast Eesti taasiseseisvumist.

From 31 October to 2 November 2016 six students and five teachers visited our longstanding counterpart, Tampere Sammon Keskuslukio. Meeting with old and new friends was heartening, active and interesting. They examined Tampere school’s teamwork week activities, visited lessons and went on the city tour, practiced Finnish and English and discussed about the further cooperation. Estonian students offered musical entertainment in the school’s atrium.

Increasing diversity and complexity of such situation, it is good to work with such people, who are as close to culture and the ways of thinking. The cooperation between Tamme Gymnasium and Messukylän Lukio is the oldest still-functioning cooperation between these two compulsory schools after Estonia regained independence.

Video sellest, kuidas me seenel käisime