Tartu Tamme Gümnaasium

Rahvusvaheline koolide koostööprojekt C.L.I.C.K.

Rahvusvaheline koolide koostööprojekt C.L.I.C.K.

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonda käsitlev programm, mis rahastab muu hulgas haridustöötajate õpirändeid ja koolide strateegilisi partnerlusi.


Contemporary Literacy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.)
Käesoleval õppeaastal algab rahvusvaheline koolide koostööprojekt Contemporary Literacy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.), mille koordinaatoriks on Tartu Tamme Gümnaasium ning partneriteks 10iCampus Taanist, CFPIMM Portugalist, C.E. Rivas Luna Hispaaniast, Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Rumeeniast ja Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi Türgist. Projekt kestab kaks aastat.
C.L.I.C.K. on ellu kutsutud selleks, et muuta arusaamu õppimisest, õpetamisest ja õppimisest. Soovime kaasajastada õpilaste õpioskusi, arendades nende pädevusi digi- ja tehnoloogia, info ja meedia ning poliitika ja kultuuridevahelise suhtlemise alal. Samuti tahame aidata õpetajaid, sest ilma nende panuseta ei ole projekti tulemuste ellurakendamine mõeldav. Projekti jooksul valmib partnerkoolide koostöös mahukas ingliskeelne e-käsiraamat, milles leiavad käsitlemist need 21. sajandi õpistrateegiad ja kaasaegsed kirjaoskused, mida projekti õppimis- ja õpetamistegevuste käigus ühiselt arendatakse. Projektile annab Euroopa mõõtme mitmekeelne veebileht ja projekti õpiväljundeid aitavad igapäeva koolitöösse lõimida kolm õppeotstarbelist videofilmi.
Partnerkoolide projektijuhid peavad nõu kolmel korral. Esimene projektikohtumine toimub meie koolis juba 9.-10. novembril 2015. Järgmise aasta hiliskevadel saadakse kokku Türgis ja projekti lõppjärgus antakse kogu tööle hinnang Hispaanias. Ka rahvusvahelisi õppimis- ja õpetamistegevusi on kokku kolm. Nendest esimene leiab aset 2016. aasta veebruaris Portugalis (digitaalsed ja tehnoloogilised pädevused) ning kaks järgmist toimuvad 2016/2017 õppeaastal Rumeenias (info- ja meedia pädevused) ja Taanis (poliitilised ja kultuuridevahelised pädevused). Iga tegevus keskendub kahele teemale, kestab viis päeva ning selles osalevad kahest õpilasest ja kahest õpetajast koosnevad partnerkoolide meeskonnad. Õppimis- ja õpetamistegevustes osalejatel lasub väga suur vastutus, sest tuleb vääriliselt esindada oma kooli, regiooni ja maad. Samuti tuleb arvestada suure aja- ja töömahuga projektitegevuste ettevalmistamisel, nendes osalemisel ja uute oskuste ellurakendamisel ning levitamisel.
Projekti lõppedes on partnerkoolid loonud hästi toimiva koostöövõrgustiku ning oluliselt tugevdanud Euroopa mõõdet hariduse andmisel. Loodud on kõik võimalused selleks, et saada arvestatavateks hariduspoliitilistel teemadel kaasarääkijateks nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Paranenud on õpilaste ja õpetajate vaheline sünergia ning eeldatavalt ka kooli prestiiž lapsevanemate ja kohaliku kogukonna silmis. Üleeuroopaline projektitöö eakaaslastega toob õpilaste ellu uue arusaamise Euroopa kodanikuks olemisest ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse olemusest.Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonda käsitlev programm, mis rahastab muu hulgas haridustöötajate õpirändeid ja koolide strateegilisi partnerlusi. Tamme gümnaasiumis on sel sügisel üks lõppemas ja teine algamas.


TTG esimene õpirändeprojekt
Eelmisel õppeaastal osalesid õpetajad Inga Dunderdale, Sirje Paju ja Triin Lingiene väliskoolitustel Maltal ja Suurbritannias. Tamme gümnaasium on alati pööranud suurt tähelepanu õppekava arendamisele, õpetamismeetodite kaasajastamisele ja õpetajate professionaalse arengu toetamisele. Sestap seati lähetusse saadetud inglise keele õpetajate ülesandeks süvendada oma teadmisi kommunikatiivse keeleõppe, akadeemilise inglise keele, kultuuridevahelise suhtlemise ja virtuaalsete õpikeskkondade alal. Kõik kolm jäid õpirännetega igati rahule ja praktiseerivad oma uusi oskusi igapäeva koolitöös väga edukalt. Nad on ka heal meelel valmis oma kogemusi kõigi huvitatud kolleegidega jagama. Tuleb tõdeda, et rahvusvahelises õpirändes osalemine avardab alati maailma, innustab Euroopa kolleegidega koostööd tegema ja laiendab arusaama kaasaegse hariduse olemusest. Seega tasub koolil kindlasti juba täna mõelda järgmise õpirändeprojekti kavandamisele.


Contemporary Literacy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.)
Käesoleval õppeaastal algab rahvusvaheline koolide koostööprojekt Contemporary Literacy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.), mille koordinaatoriks on Tartu Tamme Gümnaasium ning partneriteks 10iCampus Taanist, CFPIMM Portugalist, C.E. Rivas Luna Hispaaniast, Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Rumeeniast ja Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi Türgist. Projekt kestab kaks aastat.
C.L.I.C.K. on ellu kutsutud selleks, et muuta arusaamu õppimisest, õpetamisest ja õppimisest. Soovime kaasajastada õpilaste õpioskusi, arendades nende pädevusi digi- ja tehnoloogia, info ja meedia ning poliitika ja kultuuridevahelise suhtlemise alal. Samuti tahame aidata õpetajaid, sest ilma nende panuseta ei ole projekti tulemuste ellurakendamine mõeldav. Projekti jooksul valmib partnerkoolide koostöös mahukas ingliskeelne e-käsiraamat, milles leiavad käsitlemist need 21. sajandi õpistrateegiad ja kaasaegsed kirjaoskused, mida projekti õppimis- ja õpetamistegevuste käigus ühiselt arendatakse. Projektile annab Euroopa mõõtme mitmekeelne veebileht ja projekti õpiväljundeid aitavad igapäeva koolitöösse lõimida kolm õppeotstarbelist videofilmi.
Partnerkoolide projektijuhid peavad nõu kolmel korral. Esimene projektikohtumine toimub meie koolis juba 9.-10. novembril 2015. Järgmise aasta hiliskevadel saadakse kokku Türgis ja projekti lõppjärgus antakse kogu tööle hinnang Hispaanias. Ka rahvusvahelisi õppimis- ja õpetamistegevusi on kokku kolm. Nendest esimene leiab aset 2016. aasta veebruaris Portugalis (digitaalsed ja tehnoloogilised pädevused) ning kaks järgmist toimuvad 2016/2017 õppeaastal Rumeenias (info- ja meedia pädevused) ja Taanis (poliitilised ja kultuuridevahelised pädevused). Iga tegevus keskendub kahele teemale, kestab viis päeva ning selles osalevad kahest õpilasest ja kahest õpetajast koosnevad partnerkoolide meeskonnad. Õppimis- ja õpetamistegevustes osalejatel lasub väga suur vastutus, sest tuleb vääriliselt esindada oma kooli, regiooni ja maad. Samuti tuleb arvestada suure aja- ja töömahuga projektitegevuste ettevalmistamisel, nendes osalemisel ja uute oskuste ellurakendamisel ning levitamisel.
Projekti lõppedes on partnerkoolid loonud hästi toimiva koostöövõrgustiku ning oluliselt tugevdanud Euroopa mõõdet hariduse andmisel. Loodud on kõik võimalused selleks, et saada arvestatavateks hariduspoliitilistel teemadel kaasarääkijateks nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Paranenud on õpilaste ja õpetajate vaheline sünergia ning eeldatavalt ka kooli prestiiž lapsevanemate ja kohaliku kogukonna silmis. Üleeuroopaline projektitöö eakaaslastega toob õpilaste ellu uue arusaamise Euroopa kodanikuks olemisest ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse olemusest.

Video sellest, kuidas me seenel käisime