Tartu Tamme Gümnaasium

11.TE keskkonnakeemia välipraktika, praktikanädal

11.TE keskkonnakeemia välipraktika, praktikanädal

Praktikanädala (3.-7. juuni 2019) raames toimus keskkonnakeemia välipraktika koolis ja Ida-Virumaal (KIK toetusel) ning häkaton.

Välipraktikal uuriti tehnoloogiate rakendamise mõju keskkonnale ja igapäevaelule, looduse ja energeetika seoseid, keskkonnareostust ja –kahjustusi ning toidu- ja tarbekeemiat tänapäeval.

Praktikanädal algas esmaspäeval kooli laboris juustu ja seebi valmistamisega. Tutvuti toidu- ning tarbekeemia tehnoloogia etappide ja lähteainete loodusliku päritoluga, vastavalt juustu ja seebi tootmise näitel. Arutleti nende tootmisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude üle. Valminud juustu said soovijad degusteerida laboris praktikanädala lõpus, suurem osa valmistatud juustust läheb aga kingituseks abiturientide banketile. Seebi said soovijad koju kaasa võtta. Sama päeva õhtupoolikul oli umbes ühetunnine tutvustav ekskursioon TÜ Chemicumis, kus tutvustati teadlaste töölaboreid ja seadmeid ümbritseva keskkonnaga seotud teadustööde tegemisel.

Teisipäeval ja kolmpäeval õpiti Ida-Virumaa ettevõtetes ja kaevanduspiirkonnas. Väljasõidul külastati viit erinevat ettevõtet. Esimene neist oli Jõgevamaal Painkülas tegutsev AS Scanola Baltic rapsiõli tootmise tehas. Edasi tutvuti Väike-Maarjas asuva Ebavere puidugraanulite tehase tootmisprotsessi ja keskkonnanõuetega ning loomsete jäätmete käitlemisega tegeleva ettevõttega AS Vireen. Õhtuks jõuti Kohtla-Järvele, kus uuriti keemiatööstuse reovee puhastamist OÜ Järve Biopuhastuses. Ettevõtetes saadi ülevaade tootmise etappidest ja valmistoodangu otstarbest, jäätmemajandusest ja keskkonnanõuetest, ettevõtte majanduslikust ja sotsiaalsest mõjust ümbritsevale looduskeskkonnale.

Kolmapäeva hommikul külastati Viru Keemia Grupp AS Petroteri tehast. Sealt edasi liiguti Aidu karjääri ja maa-alusesse kaevandusmuuseumi, kus uuriti põlevkivi maapinnal ja maa all kaevandamise ükskikasju, nt milline on kaevandatud põlevkivi edasine töötlemine ja millised keskkonnakahjustused kaasnevad kaevandamisega Eestis. Kõik antud päeva tegevused olid suunatud Eesti tähtsama maavara käitlemise ja keskkonnamõjude mõistmisele antud piirkonnas.

Ööbimiseks oli Kohtla-Järve TTÜ hostel. Hostelis oli kell 23.00 tuletõrje häire, mille tekitasid nooremad teise kooli õpilased. Kõik lõppes õnnelikult ja pärast päästjate tulekut sai tagasi magama minna.

Praktikanädala teine suurem osa toimus koolimajas, kus teist aastat osaleti aktiivselt TTG häkatonil. Seal tuli lahendada insenertehnilisi ja IT-valdkonna ülesandeid 24 tunni jooksul. Tulemuste esitlemine toimus reedel koolimajas, vt http://hackathon.tammegymnaasium.ee/

Praktikat juhendas keemiaõpetaja Aleksandr Kirpu, abiks olid klassijuhataja õp Katrin Tikko ja kehalise kasvatuse õpetaja Geio Heil.

11. TE välipraktikat toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tamme gümnaasium.

Video sellest, kuidas me seenel käisime