Tartu Tamme Gümnaasium

11.LO zooloogiapraktika Kappermäel

11.LO zooloogiapraktika Kappermäel

Zooloogia suvepraktika toimus 5.-8.06. 2019 traditsiooniliselt Kappermäel.
Rakendati zooloogiatundides saatud teadmisi ning õpiti palju juurde läbi reaalse praktika . Põhilisteks teemadeks olid selgrootud ja selgroogsed, putukakogu koostamine, linnuliikide tundmaõppimine, sealhulgas nende laulu järgi. Esimesel õppepäeval toimus väike ringsõit Otepää Looduspargis, et saada tuttavaks kohaliku keskkonnaga, kuulata linnulaulu ning koguda putukakogu jaoks võimalikult erinevaid liike. Väikeselt Munamäelt õnnestus kätte saada kaks uhket pääsusaba.

Praktikal vaadeldi linde, püüti ja määrati veeselgrootuid ning putukaid nii päeval kui ööpüügina. Ööpüük oli paljudele esmakordne ning põnev kogemus, sest surulaste üllatavalt värvikirev maailm ootas avastamist. Kõigil õpilastel oli võimalik enda putukakolleksioon koju kaasa võtta ning trofeena seinale riputada.

Praktikal tegid õpilased kohapealses looduses rühmatööna zooloogilise uurimuse , mille esitlemine toimus kolmanda päeva õhtul, välitööl ja matkadel täidetakse vaatluspäevikut, kus kirjas kohatud loomaliigid,  matka ja vaatluste kirjeldused, õpilased õppisid tegema entomoloogilist kogu ,sirutasid liblikaid, määrasid  erinevaid loomi, sh putukaid ja linde.

Praktikapäevade õhtul toimusid õppetunnid liikide määramiseks ja olulisemate tunnuste kordamiseks, putukate kollektsioneerimise reeglite tutvustamiseks ja putukakogu koostamiseks. Varahommikutel ning hilisõhtutel käidi kuulamas linnulaulu ning püüti uhkest linnulaulukakofooniast eristada erinevate lindude laulusid.

Praktika  kokkuvõttena toimus loomaliikide sh putukate-selgrootute  ja lindude tundmise arvestus.

Klassi saatis 11.LO klassijuhataja Arnika Aadusoo, zooloogilisi töid juhendas Külli Kalamees-Pani. Täname Kappermäe seltsimaja lahket pererahvast lahke vastuvõtu eest!

Praktikast tegi meeleoluka video 11.LO õpilane Aisling Antsi.

Zooloogiapraktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Video sellest, kuidas me seenel käisime