Tartu Tamme Gümnaasium

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika Emajõe ääres

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika Emajõe ääres

11.loodusklassi traditsiooniline ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika toimus 15.-16. septembril Luunjas, Emajõe ääres. Välipraktika koosnes kahest suurest osast: Emajõe selgrootute uurimine (õp Külli Kalamees-Pani) ning Emajõe vee keemiliste ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine. Õpilased kogusid ja määrasid Emajões elavaid selgrootuid ning käisid matkarajal, kus uuriti Emajõe üldökoloogilisi näitajaid. Hiljem kasutati erinevaid keemilisi meetodeid ja digitaalseid mõõtevahendeid jõevee kvaliteedi tundmaõppimiseks. Välipraktika eesmärk oli tutvustada piirkonna looduslikku mitmekesisust, panna õpilasi märkama abiootilist ja biootilist keskkonda ning nägema ja väljendama nendevahelisi seoseid.

 

Täname lahkeid võõrustajaid Luunja Noortekeskusest ning toetajaid, Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Tamme gümnaasiumi.

Uudise edastasid õpetajad Ott Maidre ja Urmas Tokko.
Piltide autor on õpetaja Ott Maidre
Praktikat toetas:
Projekt nr 13746

Video sellest, kuidas me seenel käisime