Tartu Tamme Gümnaasium

Muljeterohke õpilaager TaanisImpressive studying camp in Denmark

Muljeterohke õpilaager TaanisImpressive studying camp in Denmark

27.-31.märtsini toimus Varde linnakeses Taanimaal  Erasmus+ projekti Contemporary Literacy in Contemporary Kids kolmas rahvusvaheline õpilaager. Meie kooli esindasid 11. HU õpilased Angela Allik ja Kristi Kütt ning õpetajad Liia Vijand ja Triin Lingiene. Õpilaagri teemadeks olid poliitiline ja kultuuridevaheline pädevus. Süveneti sisserände, põgenike,  inimõiguste, demokraatia ja kodanikuks olemise erinevatesse tahkudesse. Harivad ettekanded vaheldusid õpitubade ja kohtumistega kohalike poliitikute,  arvamusliidrite ning Taanis varjupaika saanud noortega. Lisaks nautisid osalejad mitmekülgset  kultuuriprogrammi.  Õpilaagri kõige suuremaks väärtuseks võib pidada suurepärast üksteisemõistmist ja ühtsustunnet kuue partnerkooli  õpilaste ja õpetajate vahel. Suur aitäh 10iCampus kollektiivile igati õnnestunud Euroopa ürituse korraldamise eest!

Uudise edastas õpetaja Triin LingieneFrom 27 March to 31 March took place third international studying camp Erasmus+ project’s Contemporary Literacy in Contemporary Kids in the little Varde city in Denmark. Our school was represented by eleventh humanitarian class students Angela Allik and Kristi Kütt and teachers Liia Vijand and Triin Lingiene. The topics of the studying camp were political and intercultural competences. They dived in subjects such as immigration, refugees, human rights, democracy and different facets of citizenship. Educational presentations alternated with workshops and meetings with local politicians, opinion leaders and the youth shelter in Denmark. In addition the participants enjoyed a varied cultural program. A great understanding and sense between students and teachers from six partner schools may be considered as the greatest value of the studying camp.

Video sellest, kuidas me seenel käisime