Tartu Tamme Gümnaasium

Külas Tõnu Õnnepalu

Külas Tõnu Õnnepalu

30. jaanuaril esines Tamme gümnaasiumi abiturientidele Tõnu Õnnepalu, kes rääkis oma viimaste aastate kirjanduslikust loomingust ja sellega seotud tööst teatris.

Kuulajad said teada, et tema teosed on kõik tihedalt seotud oma sünniajaga ja nende  temaatika on teisenenud seoses  ümbritsevate olude ja kirjaniku enda muutumise-kasvamisega: kuna Eesti ei ole enam hall amorfne piiririik ida ja lääne vahel, on selles riigis oma identiteeti otsiva inimese probleemid teistsugused kui 90ndate alguses. Teose ainestiku leidmine on mõnikord õnneliku juhuse tulemus, nt hiidlastele ja Hiiumaale pühendatud näidendi „Vennas“ aluseks olev  kirjavahetus, mida kohalolijatel oli võimalik endal sirvida-uurida, tuli kirjaniku  sõnul „ise tema juurde“, õieti ootas teda ühe mahajäetud talu pööningul.

Õpilastele pakkus huvi see, kuidas kirjanik osaleb oma tekstide lavastamises ja missuguseid tundeid kogeb, nähes  selle protsessi lõpp-produkti; samuti küsiti tema tulevikuplaanide kohta.

Uudise edastasid õpetajad Külli Saia ja Heily Soosaar.

Fotod: Helina Kalbe

Video sellest, kuidas me seenel käisime