Tartu Tamme Gümnaasium

Külalislektor Saksamaalt

Külalislektor Saksamaalt

Reedel, 16. oktoobril saabub meile külla Frankfurdi ülikooli õppejõud Martin Löffler. Tema töö- ja uurimisvaldkonnad on keemias ning informaatikas, peale emakeele valdab ta inglise ja vene keelt. Martin Löffler osaleb kolmes õppetunnis:

2. tund  10IT klassile, tunni teemaks on tehisintellekt (artificial intelligence, AI)

Külalislektori loeng on üks Code Week’i üritustest meie koolis.

3. tund 10TE klassile, tunni teemaks on keemiline side

4. tund 12HU ja 12LO saksa keele rühmale, tunni teemaks on Saksamaa haridussüsteem.

Video sellest, kuidas me seenel käisime