Tartu Tamme Gümnaasium

Erasmus+ kooliprojekti “May ICT be with you” teine õpilasvahetus Taanimaal

Erasmus+ kooliprojekti “May ICT be with you” teine õpilasvahetus Taanimaal

28. märtsist kuni 1. aprillini toimus Taani väikelinnas Vardes Erasmus+ projekti „May ICT be with you“ teine õpilasvahetus, kus osales kokku 24 õpilast ja kaheksa õpetajat neljast Euroopa riigist. Meie kooli esindasid tänavused abituriendid Ivika Lill, Hanna Helena Pool, Laura Eva Helena Lehtmets, Leiki-Maria Arroval, Enriko Kiuru ja Sander Vaasma. Õpetajatena osalesid Anne Linde ja Triin Lingiene.

Seekord pühenduti inimõiguste ja õigusriigiga seotud teemadele, õpiti tundma taani keelt ja kultuuri, kohtuti Amnesty International esindaja ning kohaliku poliitikuga, tutvuti Esbjergi ja Fanø vaatamisväärsustega ning parandati kultuuridevahelist suhtluspädevust.

12 õppesessiooni sisaldasid õpitube, esitlusi, sportlikke tegevusi ja ajurünnakuid. Keeleõppe eesmärgil keskenduti Gurinder Ghadha filmile „Valgusest pimestatud“, mis räägib Pakistani vähemusest 80. aastate Inglismaal. Samuti väideldi tuliselt võrdsete võimaluste ja võrdõiguslikkuse teemadel, mille käigus lihviti kriitilist mõtlemist, argumenteerimisoskust ning esinemisjulgust.

„May ICT be with you“ on Erasmus+ strateegilise koostöö projekt, kus osaleb neli partnerkooli: C.E. Rivas Luna Hispaaniast, Maria-Goretti Sekundarschule Belgiast, 10i Campus Taanist ja Tamme gümnaasium Eestist. Projekti teemadeks on inimväärikus ja vabadus, humaansus ja demokraatia ning inimõigused ja õigusriik. Projekti sihiks on parandada osalejate keeleoskust filmi ja väitluse ning digipädevusi kombineeritud keeleõppe kaudu. Rohkem infot leiab: https://griterasmusplus.eu.

Uudise edastas õp. Triin Lingiene

Video sellest, kuidas me seenel käisime