Tartu Tamme Gümnaasium

Biotehnoloogia laboripraktikumid

Biotehnoloogia laboripraktikumid

Novembri arvestustenädalal toimusid traditsioonilised biotehnoloogia praktikumid 12.LO ja 12.ME klassile. Juba kolmandat aastat on see võimalik meie oma laboris (varem TÜ-s), meenutust Tamme geenilabori avamisest vaata siin.

Kõigepealt tehti tutvust pipeteerimise nippidega, siis asuti oma süljest (suuõõne limaskesta rakkudest) DNA-d eraldama. Loomulikult tuleb DNA seejärel paljundada (PCR), siis saab asuda mutatsioone määrama. Ka seekord tegime läbi üsna tuntud, CCR5 geenmutatsiooni (kliki) tuvastamise töö. Selle mutatsiooni esinemissagedus Eestis on ca 15-16%, kahe klassi peale tehtud uuringute keskmine kinnitas seda, kuigi ühel praktikumirühmal oli see märgatavalt suurem, teisel jälle väiksem. CCR5 (del 32) mutatsiooni korral on teatud lümfotsüütide pinnavalgud muutunud nii, et HI-viirus ei suuda sinna tungida. Seega kõlab sõna „mutant“ siin pigem rõõmustavalt, eriti selle tunnuse suhtes homosügootidele.

Teiseks suuremaks tööks oli bakterite kloneerimine. Esmalt tehti tunnis rekombinantne plasmiid – antibiootikumi ampitsilliini resistentsesse plasmiidvektorisse viidi roheliselt helendava valgu GFP (Green Fluorescent Protein) geen. Seejärel viidi elektroporatsioonil antud rekombinantne plasmiid soolekepikestesse (E. coli). Sellised bakterid külvati ampitsilliini sisaldavale söötmele üheks päevaks kasvama ning uue plasmiidi omandanud bakterite kolooniad olid seejärel meie Petri tassidel UV-valguses kenasti säramas. Lisaks võeti ja kasvatati üles baktereid oma kehalt või kooli ruumidest nn õhukülvina. Mõne päeva jooksul olid ka need bakterid moodustanud mitmesuguseid kolooniaid, mida koos analüüsiti.

Praktikume juhendasid: Kaarel Krjutškov, Mariliis Hinnu ja Liisi Talas, õp Urmas Tokko ja Leili Järvsoo.

 

Pildikollaaž: https://drive.google.com/open?id=1wM99wU-IKODgME_GEaPeeRsNeVoXCJVz (muusika litsents)

Fotod: https://drive.google.com/drive/folders/1svE9O_VRiI4eh6ZRG3tblDSU3swGdTHl

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko.

Video sellest, kuidas me seenel käisime