Tartu Tamme Gümnaasium

10. TE praktikanädal

10. TE praktikanädal

  1. tehnoloogiaklassi välipraktika toimus 4.-6. juunil Kappermäel. Uuriti paikkonna keskkonnaseisundit ja viidi läbi keskkonnafüüsikaliste näitajate mõõtmist. Teostati keskkonnafüüsikalisi vaatlusi ja mõõtmisi erinevatel aladel ja viisidel.

Teekonnal praktikabaasi tutvuti Tartu Observatooriumis (Tõraveres) atmosfäärifüüsika alustega: nt parasvöötme õhumasside mõjuga erinevatele füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele protsessidele, mille tulemusena kujuneb nii ilm, kliima kui ka elukeskkond. Külastati ettevõtet Enics (Elvas), milles pöörati tähelepanu ettevõtte keskkonnaprobleemidele ja loodust säästvatele lahendustele.

Kahel praktikapäeval Kappermäel toimusid erinevad töötoad, milles aerodünaamika ja akustilise füüsika valdkonna protsesse seostati looduse ja keskkonnakaitsega. Ehitati rakette ja muusikariistu taaskasutatud materjalidest. Rõhutati tehnoloogilise ja loodusliku keskkonna seoseid ja hoolivust keskkonnast. Arutleti erinevate keskkonnafüüsikaliste näitajate mõju üle keskkonnaseisundile ning kaaluti keskkonnasäästlikke lahendusi inimtegevuse mõju vähendamiseks.

Õpilased pidid arvestuse saamiseks kirjutama praktikanädalast refleksiooni.

Välipraktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

10.TE klassi praktikanädal jätkus koolis 7. juunil kella 10st kuni 8. juunil kl 10ni 24 tunni ülesande (häkaton) lahendamisega. Selle eestvedajateks olid kooli õpetajad koostöös SPARK MakerLabi meeskonnaga. (https://tammegymnaasium.ee/tamme-gumnaasiumi-opilased-ehitavad-oopaevaga-eesti-pikima-ahelreaktsiooni/ ja http://hackathon.tammegymnaasium.ee/.)

Uudise edastas õpetaja Agnes Vask.

Fotod: Grete Jaeski

Video sellest, kuidas me seenel käisime