Tartu Tamme Gümnaasium

11.LO klassi ökoloogiapraktika

11.LO klassi ökoloogiapraktika

Loodusklassi välipraktika toimus ökoloogia ja keskkonnakaitse suunakursuse raames 18.-19. septembril Peipsiveere looduskaitsealal, Emajõe-Suursoo looduskeskuses.


Praktika käigus uuriti Emajõe veekvaliteeti – jõevee füüsikalisi ja keemilisi omadusi, taimede ning mageveeselgrootute liigirikkust. Käidi paadiretkel, et võtta veeproove ja koguda võimalikult palju taimede ja selgrootute liike jõe erinevatest piirkondadest. Aruteludes ja õhtuses õppetunnis tuli leida kogutud andmete vahel mitmesuguseid seoseid, teha tulemuste põhjal järeldusi, anda hinnang jõevee puhtusele. Loomulikult saadi ülevaade looduskaitsest ja ökoloogilisest mitmekesisusest kogu kaitsealal.

Praktika lõpuks tuli õpilasrühmadel sooritada arvestus, kus kaaluti tulemuste mõistmise, seoste nägemise ning järelduste tegemise oskust.
Praktikat aitasid läbi viia zooloogiaõpetaja Külli Kalamees-Pani ning õpetaja Urmas Tokko.

Täname Emajõe-Suursoo Looduskeskust ning Keskkonnainvesteeringute Keskust, kelle toel praktika toimus.

õp. Ott Maidre

Video sellest, kuidas me seenel käisime