Tartu Tamme Gümnaasium

Vabariiklik majandusolümpiaad

Vabariiklik majandusolümpiaad

6. aprillil s.a. toimus Tallinnas vabariiklik majandusolümpiaad, kuhu oli kutsutud 42 piirkondlike olümpiaadide parimat õpilast. Meie koolist oli kutsutud Mihkel Kiil 11. IT klassist ja Hugo Martin Teemus 11. TE klassist.
Tunnustust vääriv on Mihkel Kiil, kes saavutas 2.- 4. koha, sama punktisumma oli ka kahel Tallinna Reaalkooli õpilasel.
Oleme uhked teie üle!

Uudise edastas õpetaja Sirje Summel

Video sellest, kuidas me seenel käisime