Tartu Tamme Gümnaasium

TTG õpilased osalesid Viie kooli võistlusel

TTG õpilased osalesid Viie kooli võistlusel

14.-15. jaanuaril toimus juba järjekorras 51. Viie kooli kohtumine, seekord Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Terve kooli peale osales võistlusel 23 õpilast, kellest neli osalesid kõigi kolme aine: matemaatika, keemia ja füüsika võistlusel. Kooli parimaks kuulutati 11ME klassi õpilane Külli Reinkubjas, kes oli kooli parim ka matemaatikas ja keemias. Füüsikas oli meie hulgast kõige tublim Rain Martin Torpats 10TE klassist.

Sel aastal oli uudseks katsumuseks probleemülesande lahendamine, milles meie kooli esindas võistkond, kuhu kuulusid Karl-Erik Kirs, Andry K, Martin Mihkelsaar ja Argo Püks. Kellel on soovi seda ka omal käel proovida, siis ülesande juhend, näidislahendus ja töölehed on kättesaadavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime