Tartu Tamme Gümnaasium

Vooluring

Vooluring

Vooluring

Töötoas põhikooliealistele käsitletakse teemat „Vooluring“.

Olete ehk näinud, kui linnud seisavad elektriliinidel. Miks nemad ei saa elektrit, kuid kui inimene puutuks liini, siis saaks ta surma? Kuidas ja miks tekib elekter? Millega mõõta elektri pinget, voolutugevust ning takistust? Kui ohutu on elekter? Nendele küsimustele üritame üheskoos leida vastuseid.

a) Teooriaosas selgitatakse (ca 25 minutit) peamisi vooluringiga seotud mõisteid, jada- ja rööpühenduse põhimõtteid ning elektriohutust.

b) Praktiliste töödena pannakse vastavaid vooluringe kokku ning tehakse arvutusi. Töid sooritatakse ca kuues rühmas ja nendele kulub umbes 45 minutit.

Video sellest, kuidas me seenel käisime