Tartu Tamme Gümnaasium

Ujuvus ja pindpidevus

Ujuvus ja pindpidevus

Töötuba on mõeldud põhikooli kolmanda astme (7.-9. klasside) õpilastele, kes on läbinud või läbimas järgmisi õppekava teemasid füüsikas: “Mass ja tihedus”, “Tihedus”, “Raskusjõud”, “Archimedese seadus”, “Üleslükkejõud”, “Kehade ujumine” ja “Pindpinevus”.

Töötoas käsitletakse eelnevalt mainitud teemasid. Õpitakse teooriat, valemeid ning valmistatakse töötoa läbiviijate poolt antud vahenditega läbi praktiline ning raskusastmelt lihtne katse teooria õppe paremaks kinnistumiseks ja seaduspärasuste tõestamiseks.

Tööleht

Slaidiesitlus

Materjal õpetajale

Video sellest, kuidas me seenel käisime