Tartu Tamme Gümnaasium

Esmaabi ja koduapteek

Esmaabi ja koduapteek

Esmaabi ja koduapteek

Töötoal põhikooliealistele on kaks sisulist osa:

a) tutvutakse tuntumate esmaabivõtetega ning proovitakse neid ka ise läbi;

b) tutvustatakse koduapteegi sisu ja mõningate ravimtaimeliikide toimega, valmistatakse ravimteed ja püütakse neid maitsmise järgi eristada.

Tööd tehakse vähemalt kahes rühmas, pool aega ühe, pool teise teemaga tegeldes.

 

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime