Tartu Tamme Gümnaasium

Esmaabi ja koduapteek

Esmaabi ja koduapteek

Esmaabi ja koduapteek

Töötoal põhikooliealistele on kaks sisulist osa:

a) tutvutakse tuntumate esmaabivõtetega ning proovitakse neid ka ise läbi;

b) tutvustatakse koduapteegi sisu ja mõningate ravimtaimeliikide toimega, valmistatakse ravimteed ja püütakse neid maitsmise järgi eristada.

Tööd tehakse vähemalt kahes rühmas, pool aega ühe, pool teise teemaga tegeldes.