Tartu Tamme Gümnaasium

Tartus avatakse e-gümnaasiumid

Tartus avatakse e-gümnaasiumid

Tuginedes senisele positiivsele kogemusele distantsõppega reorganiseeritakse riigis esimesena just Tartus, Nooruse 9 asuvad kaks kooli: tööle hakkab Tamm E-nimeline Gümnaasium ning Tartu Täiskasvanut E-gümnaasium. Esimese kooli muutus lähtub tõsiasjast, et siiamaani oli Tamme gümnaasium ainus gümnaasium Tartus, kes ei kanna mõne kuulsuse nime. Teise kooli nime muutusega rõhutatakse õpilaskeskset lähenemist – me ei pea mõtlema õpilastele mitmuses, vaid võimestame igat täiskasvanut tema püüdlustes saada ennastjuhtivaks, enesetõhusaks ja digipädevaks kodanikuks.

Vabanevad ruumid antakse rendile Politsei ja piirivalveametile, kes korraldab sinna bokside rajamise tänaval kogunevate noortekampade isoleerimiseks. Juba on tellitud Hiina Rahvavabariigist desinfitseerimisvahendid, millega täidetakse senine kooli raamatukogu (pildil). Saabujad juhitakse esmalt sinna.

Plaani taga olevad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Linna ametnikud on kindlad, et eesrindlik mõte leiab toetust ka üleriigiliselt.

“Õpilaste digitaalne kaasamine on tänapäeval kõige olulisem”,

säutsus Tartu Haridusosakonna juhataja Riho Raave oma Twitteri kontol, lisades emotikoni, mis väljendab rahulolu haridusuuenduse esirinnas oleku üle.

“Hetkel on noorte veenmine läbi respiraatori kõige hingematvam ja soengut-rikkuv küsimus, aeg on muutusteks küps”,

ütles HTM Koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.
Nii ministeerium kui ka linn on ühisel arvamusel, et kui see plaan õnnestub, ei ole tulevikus koolimajasid enam vaja ning investeeringutelt ja hoonete ülalpidamiskuludelt hoitakse kõvasti raha kokku.

 Tartus avatakse e-gümnaasiumid

Tuginedes senisele positiivsele kogemusele distantsõppega reorganiseeritakse riigis esimesena just Tartus, Nooruse 9 asuvad kaks kooli: tööle hakkab Tamm E-nimeline Gümnaasium ning Tartu Täiskasvanut E-gümnaasium. Esimese kooli muutus lähtub tõsiasjast, et siiamaani oli Tamme gümnaasium ainus gümnaasium Tartus, kes ei kanna mõne kuulsuse nime. Teise kooli nime muutusega rõhutatakse õpilaskeskset lähenemist – me ei pea mõtlema õpilastele mitmuses, vaid võimestame igat täiskasvanut tema püüdlustes saada ennastjuhtivaks, enesetõhusaks ja digipädevaks kodanikuks.

Vabanevad ruumid antakse rendile Politsei ja piirivalveametile, kes korraldab sinna bokside rajamise tänaval kogunevate noortekampade isoleerimiseks. Juba on tellitud Hiina Rahvavabariigist desinfitseerimisvahendid, millega täidetakse senine kooli raamatukogu (pildil). Saabujad juhitakse esmalt sinna.

Plaani taga olevad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Linna ametnikud on kindlad, et eesrindlik mõte leiab toetust ka üleriigiliselt.
“Õpilaste digitaalne kaasamine on tänapäeval kõige olulisem”, säutsus Tartu Haridusosakonna juhataja Riho Raave oma Twitteri kontol, lisades emotikoni, mis väljendab rahulolu haridusuuenduse esirinnas oleku üle.
“Hetkel on noorte veenmine läbi respiraatori kõige hingematvam ja soengut-rikkuv küsimus, aeg on muutusteks küps”, ütles HTM Koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.
Nii ministeerium kui ka linn on ühisel arvamusel, et kui see plaan õnnestub, ei ole tulevikus koolimajasid enam vaja ning investeeringutelt ja hoonete ülalpidamiskuludelt hoitakse kõvasti raha kokku.

Video sellest, kuidas me seenel käisime