Tartu Tamme Gümnaasium

Eestimaa õpib ja tänab 2020 – palume esitada kandidaate!

Eestimaa õpib ja tänab 2020 – palume esitada kandidaate!

Hea koolipere: kolleegid, õpilased, lapsevanemad!

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on taas välja kuulutanud Aasta Õpetaja kandidaatide esitamise. Sügisesel auhinnagalal “Eestimaa õpib ja tänab” tänatakse just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Kandidaate saab esitada 13 kategoorias, millest selle kirjaga palume Tamme gümnaasiumist esile tõsta vähemalt kas aasta klassijuhataja või aasta gümnaasiumiõpetaja. Ka teiste kategooriate statuudid on HTM veebilehel https://www.hm.ee/et/gala ning esitada võib inimesi ka neisse valdkondadesse.

Palun esitage oma kandidaat hiljemalt 12. aprilliks (kl 24.00) Google Forms ankeedi abil: https://forms.gle/jk7KqnNTdwYeunbL8

Palun kindlasti lisada ka (mida pikem, seda parem) põhjendus, miks just selle inimese esile tõstaksite. Meie kogemuse järgi on vabariikliku komisjoni otsustes oluline osa just originaalne, põhjalik ja vahvalt kirjutatud ülevaade kandidaadist.

Teie esitatud kandidaatide vahel teeb valiku – keda kooli nimel sel aastal esile tõsta – kooli kollektiiv ja kõige lõpuks juhtkond. Seejuures arvestame loomulikult kandidaadi suurepärast tööd, suhteid õpilastega, tema nn laiahaardelisust ja silmapaistvaid tegemisi nii koolis kui maakonna ja vabariigi tasemel.

Juhime tähelepanu, et kandidaate saate esitada ülaltoodud HTM veebilehel ka ise, sõltumata kooli juhtkonna tehtud valikust. Meie kooli puhul tuleks siin kõne alla näiteks: aasta klassijuhataja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta õppeasutuse juht, aasta tugispetsialist, haridustöötaja elutööpreemia, aasta huvialaõpetaja.
Aasta kool 2020 konkursi korralduslik info selgub 27. aprillil – jälgige HTM veebilehte!

Lugupidamisega,
Urmas Tokko,
bioloogiaõpetaja ja
õppesuundade juht,
Tartu Tamme Gümnaasium,
7412 073

Video sellest, kuidas me seenel käisime