Tartu Tamme Gümnaasium

Rumeenias info- ja meediapädevusi arendamasDeveloping information and media skills in Romania

Rumeenias info- ja meediapädevusi arendamasDeveloping information and media skills in Romania

3.-7. oktoobrini toimus Erasmus+ projekti Contemporary Literacy in Contemporary Kids raames teine rahvusvaheline õpilaager Falticeni linnas Rumeenias. Meie kooli esindasid 11. IT õpilane Anett-Kristin Palmar, 12. LO õpilane Madli Utt ning õpetajad Katrin Tikko ja Triin Lingiene. Seekord tegeldi süvendatult info- ja meediapädevustega ning õpiti lähemalt tundma rumeenlaste kultuuri ja ajalugu. Osalejad viiest partnerkoolist nautisid töist õhkkonda, ühtset hingamist ning tuntavaid edusamme uute teadmiste omandamisel. Õpilaagrile andis erilise tähenduse partnerkoolide õpilaste omavaheline suurepärane klapp ning vastuvõtjate erakordne südamlikkus.From 3 October to 7 October took place Erasmus+ project’s Contemporary Literacy in Contemporary Kids second international studying camp in Falticen city in Romania. Our school was represented by eleventh IT class student Anett-Kristin Palmar, twelfth nature class student Madli Utt and teachers Katrin Tikko and Triin Lingiene. This time they dealt with information and media competences and learned more about the culture and history of the Romanians. Participants from five partner schools enjoyed working atmosphere, common breathing and tangible progress in acquiring new knowledge. Excellent harmony between students and recievers extraordinary geniality gave special meaning to the studying camp.