Tartu Tamme Gümnaasium

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

1.septembril allkirjastavad haridus-ja teadusminister , Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor, õpetajate ning õpilaste esindajad kvaliteedikokkuleppe, mis sätestab gümnaasiumihariduse tasemel osapoolte kohustused ja ootused üksteisele.
Riigigümnaasiumidel on kõrge kvaliteedilatt ning ühised eesmärgid, mille suunas liigutakse. Leppes rõhutatakse, et tegevused peavad lähtuma eelkõige õpilaste vajadustest ning samas vastutab õpilane pühendunult ja motiveeritult õppimise eest.

Kvaliteedikokkuleppega kinnitati riigigümnaasiumi tegevuse kümme aluspõhimõtet, õpilase, õpetaja ja direktori pädevused ja vastutuse ulatus ning kvaliteedinäitajad, mille alusel mõõdetakse riigigümnaasiumi edenemist. Kvaliteedikokkuleppe tekst on alla laetav SELLEL AADRESSIL.

Video sellest, kuidas me seenel käisime