Tartu Tamme Gümnaasium

Õpetaja Mait Tšehhimaal, Prahas

Õpetaja Mait Tšehhimaal, Prahas

Tänapäeva õpikäsitlus on aina muutuv ja meetodid on palju – seep. ka õpetaja Mait otsustas minna täiendkoolitusele Prahasse, mille teemaks oli õpilaskeskne õpetamine/õppimine.

Kursus pakkus palju huvitavat teooriat, mida sai ka rakendada praktiliselt. Kõiki tegevusi sai esmakätte ise läbiproovida ja veel edasi arendada.

Eriti põnev oli see, et õppimist on võimalik muuta mängulisemaks, mis omakorda parendab õpitulemusi ja teadmiste salvestumist.

Õpetaja Mait: ’’Olles käinud koolitusel, vaatan nüüd tunde natuke teise pilguga, ala ’’kuidas teha seda huvitavamaks või mängulisemaks’’. Siinjuures tuleb ka välja tuua, et õpilaste tagasisidet on ka tarvis küsida – tihtipeale on neil endil väga häid ideid, mida saab kasutada. Kui hästi see ka välja tuleb, ja millise tagasiside osaliseks saan, peab veel ootama. Lisaks palju erinevaid tegevusi olen ka juba kaasanud ainekavasse ja plaan on proovida mitmeid veel. See koolitus pakkus õpilase perspektiivi, mis omakorda avas ka n.ö minu kui õpetaja silmi.’’

Kursuse läbides sai õpetaja Mait parendada ja arendada olemas olevaid oskusi ja muuta ka õpikäsitlust, et kaasata rohkem õpilasi ning arvestada sellega, mida nemad sooviksid õppida.

Video sellest, kuidas me seenel käisime