Tartu Tamme Gümnaasium

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktikum

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktikum

16.-17. septembril toimus Emajõe-Suursoo looduskeskuses ja selle ümbruses 11.LO klassi ökoloogia ja keskkonnakaitse praktikum. Välipraktika koosnes kahest suurest osast: selgrootute uurimine Emajões ning Emajõe keemiliste ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine. Õpilased uurisid mikroskoopidega ja luupidega Emajões elavaid selgrootuid ja käisid matkarajal, kus vaatlesid Emajõe füüsikalisi omadusi. Hiljem kasutati erinevaid keemilisi ja digitaalseid mõõtevahendeid, et teada saada Emajõe keemilist olukorda.
Välipraktika eesmärk oli panna õpilasi märkama abiootilist ja biootilist maailma ning nägema omavahel seoseid.

 

Praktika toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

kik_est_logo_horisontaalne
 
Uudise edastas õpetaja Ott Maidre
Piltide autorid: 11.LO õpilane Mart Hendrik Nagel ning ökoloogia õpetaja ja 11.LO klassijuhtaja Ott Maidre

Video sellest, kuidas me seenel käisime