Tartu Tamme Gümnaasium

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika

11.loodusklassi traditsiooniline ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika toimus 28.-29. septembril Palupõhja Looduskoolis, Alam-Pedja looduskaitsealal Emajõe ääres. Välipraktika koosnes kahest suurest osast: Emajõe selgrootute uurimine (õp Külli Kalamees-Pani) ning Emajõe vee keemiliste ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine. Õpilased kogusid ja määrasid Emajões elavaid selgrootuid ning käisid matkarajal, kus uuriti Emajõe üldökoloogilisi näitajaid. Hiljem kasutati erinevaid keemilisi meetodeid ja digitaalseid mõõtevahendeid jõevee kvaliteedi tundmaõppimiseks. Välipraktika eesmärk oli tutvustada piirkonna looduslikku mitmekesisust, panna õpilasi märkama abiootilist ja biootilist keskkonda ning nägema ja väljendama nendevahelisi seoseid.
11. loodusklassi õpilane Aisling Atsi tegi ilusa kokkuvõtva video välipraktikumist.
Täname lahkeid võõrustajaid Palupõhja Looduskoolis ning toetajaid, Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Tamme gümnaasiumi.

Välipraktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Uudise edastas õpetaja Ott Maidre.