Tartu Tamme Gümnaasium

Külas Briti sõdurid

Külas Briti sõdurid

Esmaspäeval, novembril nr 1 külastasid eelpaigutatud (EFP) NATO lahingugruppi kuuluvad briti sõdurid Ülenurme ja Tamme gümnaasiume riigikaitseõpetuse (RKÕ) valikaine programmi raames. Andsid ülevaate brittide traditsioonidest ja militaarmaailmast ning korraldasid praktilisi harjutusi lähtuvalt külastavate sõdurite erialasest spetsiifikast (pioneerid). Kasutasid briti keelt, mis sarnaneb inglise keelele aga kiiresti rääkivate inimeste puhul on see raskesti arusaadav. Seegi tuleb kasuks kui näeb, et tegelik kasutuses olev nn “elav keel” pole sama mis koolis õpitud korrektne ja grammatiline.

Eriti hea on kui näeb NATO liitlasi lähedalt ja nad on tõesti kohal kusagil meie kandis nagu näiteks Tapal. Mis annab tunde, et NATO on lähedal. Ehk saab seeläbi paremini aru, et tegelikult oleme ka meie selle osa. Samas nägid britid neid, keda nad peaksid kaitsma kui olukord nõuab ja kes tagavad vastuvõtva riigi (nn HNS) toetuse.

Uudise edastas õp. Tõnis Asson

Video sellest, kuidas me seenel käisime