Tartu Tamme Gümnaasium

Külalised Põhjamaadest

Külalised Põhjamaadest

11. novembril külastasid Tartu Tamme Gümnaasiumi Nordplus Juniori projekti ,,#C-YOU-2’’ raames Islandi, Taani ja Rootsi õpetajad ning õpilased. Külaskäiku korraldasid bioloogiaõpetaja hr Ott Maidre ja õppesuundade juht hr Urmas Tokko.

Projekti eesmärgiks on teadvustada õpilasi kooli CO2 tootmise vähendamise võimalikkusest. Samuti on tähtsal kohal koostöö arendamine Balti- ja Põhjamaade kooliõpilaste vahel ning põhjamaade kultuuri ja keelte õppimine. Selle projekti eestvedajaks on Gedy Siimenson ning külalisi toodi meie kooli tänu koostööle Tartu Loodusmajaga.

Käesoleva projekti raames toimub neli õpilasvahetust, millest üks kestab nädal aega Eestis, hiljem ka Taanis, Islandil ja Rootsis. Käiakse ekskursioonidel, uuritakse kohalike keskkonnaprobleemide kohta ning leitakse neile ka lahendusi. Meie kooli seinal oli näiteks näha erinevaid ideid, kuidas me saaksime enda kooli paremaks ja loodussõbralikumaks muuta. Samuti oli ka erinevaid plakateid C02-ga kaasnevate probleemide kohta.

Esimese tunni ajal anti meie külalistele võimalus uurida koolimaja ning neljanda tunni ajal läksid nad edasi Tartu Loodusmajja.

“Eesti külastusega sai projekt alles alguse.”

Ott Maidre

Aitäh projektis kaasa löönud õpilastele!

Pildistas Helina Kalbe

Kirjutasid Victoria Prins ja Karl Pütsepp

Video sellest, kuidas me seenel käisime