Tartu Tamme Gümnaasium

Infotehnoloogiasuuna õpilased kohtusid Andrus Ansipiga

Infotehnoloogiasuuna õpilased kohtusid Andrus Ansipiga

16. oktoobril toimus infotehnoloogiasuuna kõigile õpilastele tund meie kooli vilistlase ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga. Räägiti digitaalsest ühisturust Euroopa Liidus: saavutatud edusammudest ning praegustest tegemistest. Mõned teemad, mida käsitleti, olid rändlustasude kaotamine, tehisintellektiga seonduvad küsimused, asjade internet ja e-kaubandus. Külaline illustreeris oma juttu värvikate ja meeldejäävate näidetega. Õpilastel ja õpetajatel jagus külalisele mitmeid küsimusi. Tunni lõpus lahkuti teadmisega, et Euroopa Komisjoni asepresident ning projektirühma “Digitaalne ühtne turg” juht on muhe inimene, kes rõhutas, et oluline on püüelda oma eesmärgi poole ja saada eelkäijatest paremaks .

Uudise edastas haridustehnoloog Tuuli Tomson.

Foto: Jana Atso

Video sellest, kuidas me seenel käisime