HÄKATON 2022

häkaton

Häkaton on üritus, mida korraldatakse Tartu Tamme Gümnaasiumis pea igal aastal. See on hariv ning tore meeskondlik ettevõtmine, kus
õpilased saavad oma IT- ja tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi “käed-küljes” meetodil proovile panna. Infotehnoloogia- ja
tehnoloogiaklasside õpilased jagavad endid erinevatesse tiimidesse, kes lahendavad mitmesuguseid ülesandeid.

häkatoni toetab

Selle aasta teemad

Robootika
Füüsika
Goldbergi masin
Kosmosetehnoloogia