Tartu Tamme Gümnaasium

Esmaspäeval algab registreerimine Tartu gümnaasiumide ühiskatsetele

Esmaspäeval algab registreerimine Tartu gümnaasiumide ühiskatsetele

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

13. märts / 13. märtsil toimunud Tartu gümnaasiumide juhtide koosolekul otsustati, et ühiskatsetele registreerumine toimub seni väljakuulutatud ajal – 16. märtsist 6. aprillini.

Eriolukorrast lähtuvalt on ühiskatsete kirjaliku testi toimumise ajaks määratud reede, 8. mai 2020, kuid antud kuupäev võib asjaolude muutudes veel muutuda.
Kõik gümnaasiumid otsustasid õpilased kooli vastu võtta kahe ainetesti – eesti keele ja matemaatika – tulemuste alusel ning ühiskatsete päeval viiaksegi läbi vaid need kaks testi. Vastuvõtutingimusi ja -korda muudetakse sisseastumisvestluste läbiviimise ja toimumise aja osas, kuid tulenevalt vajadusest võidakse muuta ka teistes osades.

Info muudatuste kohta on jooksvalt kättesaadav Tartu linna veebilehel https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed- ja ühiskatseid korraldavate gümnaasiumide veebilehtedel.

Allikas: https://www.tartu.ee/et/uudised/esmaspaeval-algab-registreerimine-tartu-gumnaasiumide-uhiskatsetele

Video sellest, kuidas me seenel käisime