Tartu Tamme Gümnaasium

Rändav Bioklass

Rändav Bioklass

Reedel, 2.detsembril külastas Tartu Tamme Gümnaasiumi 12TE õpilasi “Rändav bioklass”, mis on Tartu Ülikooli poolt korraldatud õppeprogramm, kus loodusteaduste (bioloogia, geenitehnoloogia) tudengid annavad õpilastele praktilist tundi molekulaargeneetikast.

Tudengid rääkisid õpilastele “Rändava bioklassi” eesmärgist ja tegemistest. Algul õpiti automaatpipetiga pipeteerima, millele järgnes võistlus, kes kõige täpsemini pipeteerib. Seejärel tutvustati õpilastele DNA ehitust ja ülesandeid, mis oli 12TE bioloogiakursuse üks olulisi teemasid. Lisaks selgitati DNA koguse mõõtmise ja selle sadestamise põhimõtteid. Järgnes praktiline osa, kus DNA teatud piirkondi PCR-i (polümeraasse ahelreaktsiooni) käigus paljundati. Edasi analüüsiti PCR-i tulemusi agaroos geelelektroforeesil. Lõpetuseks tehti kokkuvõte töödest, kus õpilased said tagasisidet anda ja juurde küsida. Kõik õpilased said noorteadlase diplomi.

Aitäh Rändava Bioklassi meeskonnale praktilise tunni läbiviimise eest!

Fotode ja uudise autor: bioloogiaõpetaja Ott Maidre

Video sellest, kuidas me seenel käisime