Tartu Tamme Gümnaasium

10. KU kultuurilooline parktika Võru-ja Setomaal

10. KU kultuurilooline parktika Võru-ja Setomaal

10. kultuuriklassi esimene praktika 5.-7. juunil oli suunatud Võru-ja Setomaa kultuuripärandiga tutvumisele. Alustasime Vana-Vastseliina linnuse külastusest, kus giid Ingra jagas huvitavalt ja humoorikalt teadmisi keskaja linnuserahva ja palverändurite eluolu kohta. Sai proovida nii rüütli võitlusrüüd kui voorusevööd, teada ravitsemisest ja puhtusepidamisest. Kaunis koht ja ilus ilm andsid rühmadele inspiratsiooni lühilavastuseks.

Seejärel kohtusime ülemsootska Anzelika Gomozovaga, kes rääkis nii seto kultuurist, tavadest kui ka oma teest sootskaks saamiseni.  Päeva teine pool pani paljud praktikalased proovile: see kulus Värskas kohalike inimeste intervjueerimisele ja õhtuses juturingis muljete jagamisele.

Teisel päeval toimetasime Värska talumuuseumis: saime ülevaate seto pere tegemistest ja tavadest, uudistasime loomi-linde ja katusime sisse elada seto pereliikme rolli ja seda ka peegeldada.

Kolmas päev kulus eelkõige kohtumisele Mari Tammariga, kes on märtsis nähtud etenduse „Richard ja Anna“  autor, tänu millele saime teada seostest näidendi ja tegelilu elu vahel. Huvitav oli ka ülevaade R. Viidalepa eluloost ja pärandikogumisest, selle olulisusest ja meie kohustusest olla lüli pärandi järgepidevuse ketis. Päeva lõpetas praktilisem osa: rahvalaulude laulmine  ja laulumängude mängimine ning labajalatantsud torupilli saatel.

Praktika oli paljude jaoks nii  kultuuririkkuse  kui enese avastamise koht ja jääb igati positiivsena meelde, võib kindlalt väita praktikapäevikute lugemise järel.

 

Uudise edastas Heily Soosaar

Video sellest, kuidas me seenel käisime