Tartu Tamme Gümnaasium

Valikkursused kümnendikele

Valikkursused kümnendikele

Hea 10. klassi õpilane!

Aeg on valida valikkursuseid.
Selle õppeaasta valikkursused on toodud valikkursuste tabelis perioodide lõikes (vt tabel 1). Hetkel saab registreeruda ainult I perioodi valikkursustele.

Palun valikkursuse valimisel lähtuda:

1) valikkursuste tutvustustest ja toimumise aegadest (samal ajal toimuvatel kursustel ei saa osaleda). Esimese valikkursuse (tabelis V1) toimumisaeg on esmaspäeviti 5. tund ja kolmapäeviti 1. tund. Teise valikkursuse (tabelis V2) toimumisaeg on teisipäeviti 1. tund ja neljapäeviti 5. tund.

2) sellest, et inglise keele ja/või matemaatika tasanduskursusele määratud õpilasel on kursusel osalemine kohustuslik ning sellel ajal ei saa teisi valikkursusi võtta. Lisaks tuleb valikul arvestada, et kursusel ei saa osaleda tabelis märgitud (näiteks „v.a HU“) õppesuuna õpilased.

3) sellest, et algajate keelekursuse valimine tähendab kohustust osaleda vähemalt kahel kursusel.

4) sellest, et kursuse valimine tähendab kohustust ka kursusel osaleda.

5) kooli lõpetamise tingimusest – tarvis on läbida 96 kursust.

Kui kursusele laekub vähem kui 12 soovijat, on koolil õigus kursust mitte avada. Kui valikkursusel osalemise soove laekub rohkem kui on kohti, koostatakse nimekirjad järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt: 1) õppesuuna valinud õpilastel, 2) parema õppeedukusega õpilastel ning 3) vanemate klasside õpilastel on eelisõigus kursusel osaleda.

REGISTREERIMINE!

Valikkursused

Video sellest, kuidas me seenel käisime