Tartu Tamme Gümnaasium

Uudised EMÜ Loodusteaduste Koolist

Uudised EMÜ Loodusteaduste Koolist

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Loodusteaduste Koolis on meie gümnasistid olnud väga edukad: Rahel Rae (11.LO), Einike Lematsi (11.ME) ja Jaan Grosbergi (10.LO) mitmeid töid on õppejõud korduvalt esile tõstnud ning heade näidetena paigutanud EMÜ  kodulehele http://www.emu.ee/koostoo/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool/opilaste-tood/

Suur tänu ja kiitus heade tööde eest!


Loodusteaduste Kooli juht Juhani Püttsepp kirjutas EMÜ Loodusteadurite õppurite ja õpetajate listis järgmist:

“Reet Laugaste hindas järvetöid. Raamatuauhinnad jagunevad selles voorus järgmiselt. Aare Mäemetsa tüse, järveuurijate piibliks kutsutud „Eesti NSV järved ja nende kaitse“ läheb Aardla järve uurimise eest Jaan Grosbergile (Tamme g). Aare Mäemetsa pisut õhema, aga ka erakordselt põneva ja järvi avastama kutsuva teose „Matk Eesti järvedele“ saavad Einike Lemats (Tamme g.) oma Tohvri Kogrõjärve töö eest ja Rahel Rae/Laur Tammeorg (Tamme g.-Poska g.) Illi Väikse Umbjärve töö eest. Taevavaatlustest tõstan esile Elo Maria Paumani (Treffner) ja Jaan Grosbergi töid, mõlemad saavad Jaak Jaaniste pühendusega täheatlase ja kaardimängu „Tähtede sõda“. Kõik nimetatud viis tööd on üleval ka meie kodulehel.”

 

 

Uudise edastas õppesuundade juht ja bioloogiaõpetaja Urmas Tokko

Foto: Jaan Grosberg (10.LO)

Video sellest, kuidas me seenel käisime