Tartu Tamme Gümnaasium

TTG teadusvõistlus “Nupp nokib”

TTG teadusvõistlus “Nupp nokib”

Tamme gümnaasiumis õpivad targad, laia silmaringiga, kiire mõtlemisvõimega ja nutikad õpilased. 9. märtsil toimub võistkondlik teadusvõistlus kõige selle proovilepanekuks.
Iga klass saadab kaasa lööma 4-5 õpilast, samal ajal külastavad meid ammuse sõpruskooli Tampere Sammon Keskuslukio õpilased, kes samuti võistlusel osalevad.
Teadusvõistlus koosneb varem, enne esitlemist ettevalmistatavatest ning kohapeal kiirelt lahendatavatest ülesannetest. Lahenduste leidmine nõuab kiiret taipu, loogilist mõtlemist ja loomingulisust, aga ka teaduslikke teadmisi ja probleemilahendusoskust kõigi meie õpppesuundade valdkondades. Ühe (4.) tunni ajal on kogu koolipere oodatud kaaslaste ajuragistamisele ning atraktiivsetele lahenduskäikudele kaasa elama.

Video sellest, kuidas me seenel käisime