Tartu Tamme Gümnaasium

Teine koht etlusvõistluselt