Praktiline tuumafüüsika (Wilsoni udukamber)

Töötoa kirjeldus ja juhendmaterjal