Loodusteaduslik põgenemistuba

Töötuba rajaneb meelelahutuslike põgenemistubade metoodikal, mida on hakatud kasutama ka hariduses. Loodusteaduslike ülesannete lahendamise abil liiguvad õpilasrühmad lõpplahenduse poole. Käesolevas hariduslikus põgenemistoas tuleb luku-koodideni jõuda pH, geneetika, prügi sorteerimise ja keemiliste elementide perioodilisussüsteemi teemadel ülesandeid lahendades.

Põgenemistuba – juhend (.docx)