Tartu Tamme Gümnaasium

“Teeme+” õppepäev AHHAAs

“Teeme+” õppepäev AHHAAs

29. novembril 2017 toimus Tammme gümnaasiumi “Teeme+” projekti õppepäev teaduskeskuses AHHAA.

Õpilasrühmad kuulasid mitmete külalislektorite ettekandeid ja arutasid nendega põnevate ja õpetlike töötubade loomise võimalusi ning sisu.
Näiteks rääkis K. Hellat TÜ Uurimislabori tegemistest ja ainete lõimingu võimalustest, H. Hõimoja (EMÜ) taastuvenergeetikast, K.Kaskmann (Kaitseliit) küberkaitsest, A-L.Tamm (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) meditsiinist ja K. Raag (Psühhobuss) psühholoogiast. Kõik esinejad pakkusid meile ka väikseid praktilisi loovaid tegevusi. Kuulati ja vaadati ka “Ahhaa’kaid” endid, päeva lõpetas vahva teadusteater.

Projekti (https://tammegymnaasium.ee/teemeplus-projekt/) käigus TTG õpilaste enda loodavad töötoad noorematele peaksid olema seotud meie õppesuundade (loodus, meditsiin, kultuur, tehnoloogia, infotehnoloogia) valdkondadega või, veelgi parem, neid lõimima. Detsembris kohtume aruteluks koolis, veebruaris toimub töötubade väljatöötamiseks kahepäevane õppelaager.

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko.

 

Tamme gümnaasiumi “Teeme+” projekti “Õpilastest ekspertrühmad töötubades õpetama” rahastab ERF, SA Archimedes kaudu.

Video sellest, kuidas me seenel käisime