Tartu Tamme Gümnaasium

Spordipäev

Spordipäev

Esmaspäeval, 22. mail toimub 10.-11. klasside spordipäev Tamme staadionil.

Õppetunde ei toimu.

Spordipäev algab kell 9:00 rivistuse ja väikese soojendusega kõikidele klassidele.

Spordialad:

Pendelteatejooks 50 meetrit

100 m jooks (neidudel püstilähtest, noormeestel madallähtest)

400 m jooks

Kaugushüpe

Kuulitõuge (neidudel kuul 3kg, noormeestel 5kg)

Klassidevaheline jalgpalliturniir kunstmuruväljakul

Esimese alana toimub pendelteatejooks kümnendatele klassidele. Võistkonna suurus 20 õpilast. Võistkond ei tohi olla moodustatud ainult noormeestest või neidudest. Võimalusel peaks olema 10 noormeest ja 10 neidu (võib kasutada vabaks jäänud õpilasi mõnest teisest klassist).

Pärast kümnendate klasside pendelteatejooksu toimub samade reeglite alusel võistlus üheteistkümnendatele klassidele.

Pendelteatejooksude lõppedes alustavad kümnendad klassid klassikaliste spordialadega ja üheteistkümnendad klassid jalgpalliturniiriga.

Orienteeruvalt kell 11:20 peaks toimuma vahetus, üheteistkümnendad klassid alustavad klassikaliste spordialadega ja kümnendad jalgpalliturniiriga.

Jalgpallis moodustatkse mõlemas vanuseklassis kaks alagruppi.

10. klassid:

  1. alagrupp 10. IT, 10. KU, 10. TE

2. alagrupp 10. LO, 10. ME

11. klassid:

  1. alagrupp 11.IT, 11. LO, 11. TE

2. alagrupp 11. HU, 11. ME

Võistkonna suuruseks väljakul koos väravavahiga on 9 õpilast, 6 noormeest ja 3 neidu. Noormeest võib asendada neiu. Asendusõpilasi teistest klassidest kasutada ei ole lubatud. Mängu pikkuseks on 6 + 6 minutit.

Jalgpalliturniiri üldvõitja selgub kümnendate ja üheteistkümnendate klasside võitjate võistkonna omavahelises mängus.

Taustajõud

Sportimise edukaks tagamiseks on iga klassiga kaasas klassijuhataja või aineõpetaja, kes fikseerib vastavalt õpilaste nimekirjale kõikide alade tulemused.

Kuulitõukesektori  juures tagatakse ohutus aineõpetajae poolt.

Muusika, info – Martin Mihkelsaar, Maarten Nöps (11. IT).

Spordipäeva jäädvustamine – Kert Kangur (11. IT)

Spordialade kohtunikud – vabastatud õpilased (kokkulepe kehalise kasvatuse õpetajaga hiljemalt neljapäevaks, 18. mai neljandaks tunniks).

NB! Pendelteatejooksude ja jalgpalliturniiri võistkondade nimekirjad esitada neljapäeval teisel pikal vahetunnil kehalise kasvatuse õpetajale.

Nelja aktiivsemat klassi ja jalgpalliturniiri üldvõitjat autasustatakse kringliga. Eriauhinnad.

Autasustamine toimub teisipäeval, 23. mail esimesel pikal vahetunnil aatriumis.

Edukat sportimist!

Õpetaja Arno Säks

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime