Tartu Tamme Gümnaasium

Rõõmustavad tulemused inglise keeles

Rõõmustavad tulemused inglise keeles

25. jaanuaril 2019 toimus üleriigilise inglise keele olümpiaadi Tartu linna piirkondlik voor, mille käigus kontrolliti tekstisisu üldist kui ka detailset mõistmist ning riiklikus õppekavas fikseeritud keelestruktuuride kasutamise oskust. Võistlusel osales kokku 26 õpilast kuuest gümnaasiumist.

Oma vanuseklassis pälvis esimese koha 12LO õpilane Liisi Laun. Vastavalt viienda ja kümnenda koha saavutasid 12TE õpilane Liivika Hinto ning 12LO õpilane Martin Osvald Jarmann. 11. klasside arvestuses jagas 5.-6. kohta 11IT õpilane Mihkel Kiil ning 10. klasside arvestuses saavutas 6. koha Alar Kotkas.

Suur tänu meie kooli eduka esindamise eest!

Õpilasi juhendasid õp Inga Dunderdale ja õp Triin Lingiene.

Video sellest, kuidas me seenel käisime