Tartu Tamme Gümnaasium

Meie õpilased vabariiklikul muusikaolümpiaadil

Meie õpilased vabariiklikul muusikaolümpiaadil

16.-17. märtsil toimus Tallinnas vabariiklik muusikaolümpiaad. Tartu linna esindasid meie koolist Emma Sepp ja Henri Soidla. Olümpiaadil tuli lahendada teooriaülesandeid, tunda muusikaajalugu, esitada kontserdiarvustus, soololaul ja omaloominguline muusikateos.
Emma sai kulddiplomi ja Henri hõbediplomi. Henril oli võimalus olümpiaadi lõppkontserdil Muusikaakadeemia saalis esitada omaloominguline laul (sõnad Ronja Juurma).
Uudised ja foto: õp Anneli Leima

Video sellest, kuidas me seenel käisime