Tartu Tamme Gümnaasium

Loodusainete kuu raames ilmus õp Urmas Tokko artikkel Koolielu portaalis

Loodusainete kuu raames ilmus õp Urmas Tokko artikkel Koolielu portaalis

Jaanuar on Koolielu portaalis loodusainete kuu, mille käigus uuritakse nutiseadmete kasutamist loodusõpetuses, keemias, bioloogias, füüsikas ja geograafias. Ainekuude raames toimuvad ainemoderaatorite eestvedamisel veebiseminarid ja -kursused, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid. Meie kooli õpetajad Tanel Liira ning Urmas Tokko on juba aastaid Koolielu portaali ainemoderaatorid, kes ka selle aasta loodusainete kuu korraldamisel kaasa löövad.

6. jaanuaril ilmus Koolielus õp Urmas Tokko artikkel “Tamme gümnaasiumi õpilaste tagasiside Socrative’i kasutamisest bioloogiatunnis”. Artikkel põhineb 2015.a kevadel tehtud tagasisideküsimustiku tulemustel, mille õpetaja viis läbi meie kooli 10.-12. klasside õpilaste hulgas. Vastajaid oli kokku 74. Õpilased töid välja nii positiivseid kui negatiivseid aspekte, kuid kokkuvõttes tõdeb õpetaja Tokko, et meie kooli õpilastele meeldib bioloogiatundides nutivahenditega testide tegemine, see köidab neid ja aitab kaasa aine omandamisele. Täpsemalt saab lugeda artiklit siin.

Video sellest, kuidas me seenel käisime