Tartu Tamme Gümnaasium

TTG õpilased ERMis teadusfestivalil

TTG õpilased ERMis teadusfestivalil

16.-17. aprillil ERMis toimunud Õpilaste teadusfestivalil osalesid stendiettekannetega oma uurimistööst meie suurepärased õpilased Kristin Lass (12.LO), Carmen Piirsalu (12.ME) ning Lauri Lopp (12.TE). Juba festivalile pääs oli saavutus, sinna valis žürii põhikoolidest ja gümnaasiumitest üle Eesti vaid sadakond paremat tööd. Nende tööde lühikokkuvõtted on siin: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/04/2018-%C3%95TK-kogumik_uus-2.pdf

Nüüd, Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lõppvoorus tõid Tamme gümnaasiumi õpilased järgmised auhinnad:

Kristini (juhendaja õp Liia Vijand) töö „Naise kuvand ajakirjas Nõukogude Naine ja Eesti Naine aastatel 1977-2007“ sai Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinnad.

Carmen (juhendaja õp Urmas Tokko) sai tööga „LCT geeni positsioonis -13910C>T toimunud SNP esinemissagedus Tartu Tamme Gümnaasiumi 11. ja 12. loodus-ja meditsiiniklassi õpilaste hulgas ning nimetatud õpilaste teadmised hüpolaktaasia olemusest ja seosest geneetikaga“ auhinnaks Eesti esindamise rahvusvahelisel Hiina noorte teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni konkursil 2019.

Lauri (juhendajad õp Ott Maidre ja Kuno Kasak, TÜ) töö „Konnade liigirikkus ja populatsioon Vända kraavile rajatud tehismärgaladel“ sai Eesti Loodusmuuseumi ja Keskkonnaameti eriauhinnad.

Konkursi kõik tulemused on siin: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/04/K%C3%95IK-TULEMUSED-%C3%95pilaste-teadust%C3%B6%C3%B6de-riiklik-konkurss-2019.pdf

Õpilaste Teadusfestivalist Eesti Teadusagentuuri lehel: https://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/

Fotod: Ott Maidre ja Lauri Lopp

Video sellest, kuidas me seenel käisime