Tartu Tamme Gümnaasium

II teadushariduse konverents „Loodusteadused meie sees ja ümber – tervis ja keskkond

II teadushariduse konverents „Loodusteadused meie sees ja ümber – tervis ja keskkond

28. veebruar – 01. märts 2022 toimub Tartu Tamme Gümnaasiumi initsiatiivil korraldatud aineõpetajatele suunatud Scientix konverents, mis sel korral keskendub tervisele.

Konverentsi teemade ring hõlmab STEAM ehk MATIK valdkondi: matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja nende ühisosa. Eesmärk on aktuaalsete ja huvitavate teemakäsitluste kaudu anda õpetajatele uusi teadmisi, mida hiljem koolitunnis rakendada ning aidata luua seoseid õppematerjali ja igapäevaelu vahel.

Konverentsi kava:
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2022/02/Scientix-2022-01.02.22.pdf

Registreerumine: https://www.etag.ee/tegevused/teaduskommunikatsioon/teamepluss/teadushuviharidus/teadushariduse-konverentsid/ii-teadushariduse-konverents-loodusteadused-meie-sees-ja-umber-tervis-ja-keskkond/teadushariduse-konverentsile-registreerumine-2022/

Video sellest, kuidas me seenel käisime