Tartu Tamme Gümnaasium

Esimest korda osaleti loogikavõistlusel

Esimest korda osaleti loogikavõistlusel

14. aprillil toimus vabariiklik loogikamõistatuste lahendamise võistlus, kus võistlejatel tuli 120 minuti jooksul ära lahendada viisteist erinevat etteantud mõistatust.

Oma loogikamõistatuste lahendamise oskustes panid ennast proovile kuus julget õpilast: Harald Jõgi (kooli parim), Erik Nübek, Kelly Veidenbaum, Aleksandr Popenov, Miia Margarita Kubja ja Erik Tõnn Rast ning kaks õpetajat, Karin Tepaskent ja Kaja Oras.

Loogikavõistluse eesmärgiks on populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ning sellest osa võivad võtta kõik soovijad.

Uute loogikamõistatuste lahendamisteni
Uudise edastas õp Karin Tepaskent

Video sellest, kuidas me seenel käisime