Tartu Tamme Gümnaasium

Biotehnoloogia praktikumid

Biotehnoloogia praktikumid

20.- 24. novembril 2017 toimusid 12.LO ja 12.ME klassidele kooli laboris biotehnoloogia praktikumid. Selle viisid läbi meie kooli vilistlane ja nende praktikumide peamine juhendaja Kaarel Krjutškov (PhD), TÜ doktorandid Mariliis Hinnu, Liis Talas ja Sofia Oliveira ning õpetaja Urmas Tokko.

Esimesel õppepäeval tutvuti geenitehnoloogiliste laboritööde üldiste vahendite ja reeglitega, õpiti automaatpipetiga pipeteerima ning eraldati süljest (suuõõne limaskesta rakkudest) oma genoomne DNA. Teisel päeval teostati PCR (polümeraasne ahelreaktsioon) ehk paljundati DNA ning seejärel määrati HI viiruse retseptori (CCR5) mutatsiooni olemasolu või puudumine oma DNAs. Et mõned analüüsid võtavad pikemalt aega, oli võimalus kuulata külalislektorite tutvustavaid loenguid: esinesid Andres Männik (Icosagen tehnoloogiadirektor) ja Anneli Raave-Sepp (vastutav laboriarst, SYNLAB Eesti OÜ). Teadmiseks: CCR5 mutatsiooni olemasolul on inimesel väiksem tõenäosus nakatuda teatud tüüpi HI viirusega.

Kolmandal õppepäeval kloneeriti baktereid, neisse viidi elektroporatsiooni teel sisse (UV-kiirguses) helendumist põhjustav GFP (Green Fluoescent Protein) geen koos antibiootimumiresistentsust määrava geeniga; lisaks külvati koolimaja erinevatest kohtadest või inimese suust pärit bakterid söötmele kasvama. Neljandal päeval analüüsiti bakterite kloneerimise tulemusi ning määrati oma DNAs laktoositaluvuse mutatsiooni olemasolu või puudumist. Teadmiseks: mutatsiooni olemasolul on inimene laktoosi ehk piimasuhkrut taluv.

(Fotod: Urmas Tokko)

Biotehnoloogia laboripraktikumid on meie kooli õpilastele toimunud juba tublisti üle kümne aasta. Varem viisime need läbi TÜ MRI laboris, ent paaril viimasel aastal said need toimuda oma kooli laboris. Vastavad vahendid õnnestus hankida õpilaste (2015/2016) initsieeritud projektiga Hooandjas ja teiste annetajate abiga ning kooli ja koolipidaja (HTM) panusega ettevõtmisesse nimega „Tamme geenilabor“ (https://tammegymnaasium.ee/tamme-gumnaasiumi-geenilabor-peagi-toovalmis/ ; https://tammegymnaasium.ee/geenilaborit-kulastas-minister-ning-artikkel-koos-videoga-ilmus-novaatoris/ ).

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko.

Video sellest, kuidas me seenel käisime