Tartu Tamme Gümnaasium

Biotehnoloogia kursuse laboripraktikumid (12LO ja 12ME)

Biotehnoloogia kursuse laboripraktikumid (12LO ja 12ME)

Laboripaktikumid toimusid 21.-25. novembril 2016 meie oma koolimajas pikkade õppepäevadena. 12. loodusklass ja meditsiiniklass õppisid kõigepealt üldisi reegleid ja nippe geenitehnoloogilistes töödes. Alustati automaatpipetiga pipeteerimisest. Seejärel eraldati suuõõne limaskesta rakkudest (süljest) oma DNA ja paljundati see polümeraasi ahelreaktsiooniga (PCR). Eraldatud DNAd kasutati hiljem nii HIV retseptori (CCR5) kui laktoositalumatuse mutatsiooni määramiseks. Mõlemad tööd eeldasid katseprotokolli järgimist, tulemused tehti silmale nähtavaks geel-elektroforeesi abil. Kokku tegid õpilased lisaks DNA eraldusele kolm erinevat geenitehnoloogia alast tööd. TÜ doktorandid viisid läbi kloonimise õppepäeva, kus elektroporatsioonil viidi bakterisse helenduva valgu (GFP) geen. Ööpäeva soojas kasvanud ja paljunenud baktereid vaadati järgneval päeval UV-laual – enamusel oli katse positiivne, st bakterid helendusid kenasti ja kloonimine oli õnnestunud. Praktikumis käisid külas nii „Tartu Postimees“ (http://tartu.postimees.ee/3928681/tamme-guemnaasium-tegi-taehtsa-praktikumi-esimest-korda-oma-koolis) kui ka TÜ kommunikatsiooniosakond.

 

Praktikumi peamine juhandaja on juba aastaid vilistlane Kaarel Krjutškov. Sel aastal õpetasid koos temaga TÜ doktorandid Mariliis Hinnu, Airiin Laaneväli ja Toomas Mets, magistrandid ja vilistlased Mikk Tooming ja Oliver Arg ning õp Urmas Tokko ja Leili Järvsoo. Põnevaid vahepalu pakkusid loengud HIV-st (Ene-Ly Jõgeda) ja laktoositalumatusest (Eneli Oitmaa, firmast Asper Biotech).

Mõni päev enne laboritöid viis Kaarel õpilastele Skype teel (Rootsist, Karolinska Instituudist) läbi bioinformaatikat tutvustava arvutipraktikumi.

 

Esimest aastat saime biotehnoloogia praktikume korraldada oma kooli laboris. Tänu eelmise õppeaasta edukale „Hooandja“ projektile „Tamme geenilabor“ (https://tammegymnaasium.ee/tamme-gumnaasiumi-geenilabor-peagi-toovalmis/ ,http://novaator.err.ee/v/haridus/d8781eb3-f371-4f64-8ce5-95464502598a/tamme-gumnaasiumi-opilased-said-moodsa-geenilabori ) ning vaimustavalt aktiivsetele õpilastele jt abilistele selles, paljude annetajate ja HTM toetusele saame (teadaolevalt) esimese Eesti gümnaasiumina viia biotehnoloogia kaasaegset õpet läbi oma koolimajas.

Varasemate aastate, TÜ laboris toimunud sarnaste praktikumide pildid: http://www.tamme.tartu.ee/pildialbum/ (märksõna „biotehnoloogia“).

 

Täname juhendajaid ja innukaid õpilasi, aga ka kooli kiirelt vajalike vahendite ja reaktiividega varustavaid firmasid!

Uudise edastas bioloogiaõpetaja ja õppesuundade juht Urmas Tokko

Video sellest, kuidas me seenel käisime